Sejemski dogodek (SLO)

Sejemski dogodek BOSTER nord est

BOSTER nord est je gorski sejemski dogodek na odprtem, ki je namenjen vrednotenju kmetijskih in gozdarskih virov ter trajnostnemu upravljanju gorskega prostora.

Ime BOSTER izhaja iz besed »bosco« (v sl. gozd) in  »territorio« (v sl. prostor) in obravnava teme, ki povezujejo gozdarske proizvode in vire z lokalnim prostorom in gospodarstvom.
Posebnost dogodka je v tem, da se odvija v razstavnih  in predstavitvenih prostorih, v katerih bodo pokazali, kako delujejo stroji in orodja, ki so namenjena gozdarstvu, gorskemu kmetijstvu in vzdr¸evanju prostora. BOSTER ponuja tudi širok izbor proizvodov in storitev proizvodnih verig lesa (ogrevanje na les, obrtniško gradnjo in opremo).
Obširno partnerstvo, ki ga sestavljajo strokovne ustanove, inštitucije in zdru¸enja, bo promoviralo dogodek v obliki javnih srečanj, izobra¸evalnih in informativnih dejavnosti, ki so namenjene tako izvajalcem del kot širši javnosti. Velikega pomena bo tudi Finale italijanskega tekmovanja gozdarjev, ki se bo odvijal v soboto in nedeljo.
 
Kaj lahko najdete na sejmu BOSTER nord est:
  • gozdarske stroje in opremo za vleko in grobo obdelavo lesa;
  • termične naprave za ogrevanje domov z individualnim (kotli, peči, ognjišča) ali skupnim ogrevanjem (daljinsko ogrevanje), naprave za pridobivanje energije iz lesa s kogeneracijo;
  • lesene strukture in elemente za trajnostno gradnjo in obrtno pohištvo;
  • malo mehanizacijo za gorsko kmetijstvo in zootehniko;
  • tehnične materiale in pripomočke: obleko in obutev, naprave za individualno zaščito,  protipo¸arno in zaščitno opremo;
  • tradicionalne gorske proizvode.
 
Komu je namenjen?
Dogodek je namenjen tako tehničnemu, strokovnemu in amaterskemu občinstvu kot tistim, ki jih zanima vrednotenje gozdnih virov, predvsem lesa in gorskih kmetijskih ter ¸ivinorejskih proizvodov.
 
Kje in kdaj?  
Sejem Boster nord est se bo odvijal v Karniji v kraju Laghetti di Timau, Paluzza (Videm) od 30. avgusta do 1. septembra 2019  
 
Informacije
www.fieraboster.it
info.fieraboster.it
 

Patrocini